Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
307033

 

ĐẢNG ỦY

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

1

Quách Văn Minh

Bí thư Đảng ủy xã

0979151456

 

2

Phạm Duy Nghĩa

Phó Bí thư TT Đảng ủy

0985015113

 

3

Phạm Hải Lăng

PBT Đảng ủy  - Chủ tịch UBND xã

0979160682

HĐND XÃ

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

1

Quách Văn Minh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

0979151456

 

2

Bùi Thị Chuyền

Phó Chủ tịch HĐND xã

0365509518

 

3

Quách Quý Như

Bí thư ĐTN, Trưởng ban KT-XH HĐND xã

0395888115

 

4

Trương Thị Quyến

Chủ MTTQ xã, Trưởng ban Pháp chế HĐND xã

0983295279

 

UBND XÃ

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

1

Phạm Hải Lăng

Chủ tịch UBND xã

0979160682

 

2

Quách Văn Dy

Phó Chủ tịch UBND xã

0389343913

 

3

Phạm Thị Thơm

 Phó Chủ tịch UBND xã

0984521768

 

4

Quách Văn Tuân

UV UBND, Chỉ huy trưởng QS xã

0987613469

 

5

Nguyễn Thế Anh

UV UBND, Trưởng Công an xã

0978030387

 

6

Quách Văn Tiêu

Công chức Văn phòng – Thống kê xã

0822903345

 

7

Bùi Văn Nhất

Công chức VH-XH ( Phụ trách Chính sách XH)

0982514061

 

8

Hà Thị Thu

Công chức VH- XH ( phụ trách VH Thông tin)

0916748588

 

9

Lê Thị Phương

Công chức Tư pháp – hộ tịch

0984530129

 

 

Quách Quý NhưCông Chức Đị chính NL0395888115 

11

Hà Minh Chiến

Công chức Điạ chính Xây dựng

0985896237

 

12

Trương Kiên Quyết

Công chức Kế toán Ngân sách xã

0975582683

 

  UB MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

1

Trương Thị Quyến

Chủ tịch MTTQ xã

0983295279

 

2

Quách Thị Vân

Chủ tịch hội phụ nữ

0974954191

 

3

Quách Văn Ngọc

Chủ tịch hội CCB xã

0387608444

 

4

Phạm Văn Tiến

P.Chủ tịch hội Nông dân

0987609944

 

5

Quách văn Tuân

Bí thư đoàn Thanh niên

0982046081