Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
307033

Kết quả bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2021

Ngày 06/09/2020 00:00:00

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

THÔNG BÁO

Kết quả bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2021

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 07/5/2019 của UBND xã Cẩm Tâm về việc tổ chức Đại hội thôn nhệm kỳ 2019-2021;

Được sự quan tâm chỉ đạo của BTV Đảng ủy; UBND xã Cẩm Tâm phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQ, Các tổ chức đoàn thể và Ban công tác Mặt trận thôn triển khai thực hiện kế hoạch bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2021 đúng kế hoạch, đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Ban công tác Mặt trận và cử tri trong 4/4 đơn vị đã giới thiệu, ấn định danh sách những người ứng cử bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2021;

Từ 7h30 sáng ngày 19/6/2019 đến11hsáng ngày 21/6/2019, cử tri đại diện hộ gia đình của 4 thôn đã tiến hành tham gia bỏ phiếu. Kết quả bầu cử của từng đơn vị như sau:

Thôn Yên Cư: Ông Trương Minh Thanhđạt tỷ lệ 100%

Thôn Thành Công: Ông Bùi Văn Chiếnđạt tỷ lệ 100%

Thôn Thanh Tâm: Ông Hà Tuấn Thưởng đạt tỷ lệ 100%

Thôn An Tâm: Bà Bùi Thị Việtđạt tỷ lệ 100 %

Căn cứ vào biên bản xác định kết quả bầu cử ở 4 đơn vị, những người sau đây đã trúng cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2021, cụ thể như sau:

1. Ông Trương Minh Thanh,Trưởng thôn Yên Cư

2. Ông Bùi Văn Chiến, Trưởng thôn Thành Công

3. Ông Hà Tuấn Thưởng, Trưởng thôn Thanh Tâm

4. Bà Bùi Thị Việt, Trưởng thôn An Tâm

Cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2021 trên địa bàn xã Cẩm Tâm đã diễn ra đúng Luật, an toàn, tiết kiệm; thực sự là ngày hội của toàn dân. UBND xã Cẩm Tâm xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của BTV Đảng ủy; cảm ơn Thường trực Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể và Ban công tác Mặt trận thôn đã phối hợp cùng với UBND xã triển khai tổ chức thực hiện để cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2021 thành công tốt đẹp; cảm ơn toàn thể cử tri trong toàn xã đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân; tích cực tham gia bầu cử đạt kết quả cao, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Một số hình ảnh của ngày Đại họi bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2019-2021:

Biên tập: Hà Thu

Kết quả bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2021

Đăng lúc: 06/09/2020 00:00:00 (GMT+7)

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

THÔNG BÁO

Kết quả bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2021

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 07/5/2019 của UBND xã Cẩm Tâm về việc tổ chức Đại hội thôn nhệm kỳ 2019-2021;

Được sự quan tâm chỉ đạo của BTV Đảng ủy; UBND xã Cẩm Tâm phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQ, Các tổ chức đoàn thể và Ban công tác Mặt trận thôn triển khai thực hiện kế hoạch bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2021 đúng kế hoạch, đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Ban công tác Mặt trận và cử tri trong 4/4 đơn vị đã giới thiệu, ấn định danh sách những người ứng cử bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2021;

Từ 7h30 sáng ngày 19/6/2019 đến11hsáng ngày 21/6/2019, cử tri đại diện hộ gia đình của 4 thôn đã tiến hành tham gia bỏ phiếu. Kết quả bầu cử của từng đơn vị như sau:

Thôn Yên Cư: Ông Trương Minh Thanhđạt tỷ lệ 100%

Thôn Thành Công: Ông Bùi Văn Chiếnđạt tỷ lệ 100%

Thôn Thanh Tâm: Ông Hà Tuấn Thưởng đạt tỷ lệ 100%

Thôn An Tâm: Bà Bùi Thị Việtđạt tỷ lệ 100 %

Căn cứ vào biên bản xác định kết quả bầu cử ở 4 đơn vị, những người sau đây đã trúng cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2021, cụ thể như sau:

1. Ông Trương Minh Thanh,Trưởng thôn Yên Cư

2. Ông Bùi Văn Chiến, Trưởng thôn Thành Công

3. Ông Hà Tuấn Thưởng, Trưởng thôn Thanh Tâm

4. Bà Bùi Thị Việt, Trưởng thôn An Tâm

Cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2021 trên địa bàn xã Cẩm Tâm đã diễn ra đúng Luật, an toàn, tiết kiệm; thực sự là ngày hội của toàn dân. UBND xã Cẩm Tâm xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của BTV Đảng ủy; cảm ơn Thường trực Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể và Ban công tác Mặt trận thôn đã phối hợp cùng với UBND xã triển khai tổ chức thực hiện để cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2021 thành công tốt đẹp; cảm ơn toàn thể cử tri trong toàn xã đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân; tích cực tham gia bầu cử đạt kết quả cao, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Một số hình ảnh của ngày Đại họi bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2019-2021:

Biên tập: Hà Thu