Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
307033

Kết thúc hoạt động của Tổng đài 1022 cung cấp thông tin về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 04/04/2023 00:00:00

Kết thúc hoạt động của Tổng đài 1022 cung cấp thông tin về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa vừa có thông báo về việc kết thúc hoạt động của Tổng đài 1022 trong việc tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu hỗ trợ, cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa vừa có thông báo về việc kết thúc hoạt động của Tổng đài 1022 trong việc tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu hỗ trợ, cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Zalo
Tổng đài 1022 tỉnh Thanh Hóa đã dừng hoạt động từ ngày 1-10-2022.

Thực hiện Quyết định số 3270/QĐ-UBND ngày 29-9-2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 4678/QĐ-UBND ngày 22-11-2021 về việc ban hành Quy chế tạm thời việc tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu hỗ trợ, cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên Tổng đài 1022 tỉnh Thanh Hóa, kể từ ngày 1-10-2022, Tổng đài 1022 sẽ dừng việc tiếp nhận, xử lý, trả lời yêu cầu hỗ trợ, cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.Trong thời gian hoạt động, Tổng đài 1022 đã tiếp nhận các thông tin phản ánh, kiến nghị, yêu cầu hỗ trợ của người dân, tổ chức liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, bao gồm: Thông tin chung về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, nội dung các quyết định, quy định, hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền trong công tác phòng, chống dịch; thông tin cụ thể về dịch tễ, cách ly trên địa bàn; tư vấn hỗ trợ về cấp cứu, sức khỏe, chữa bệnh, xét nghiệm, tiêm phòng liên quan đến COVID-19; thông tin liên quan đến việc thực hiện các cơ chế, chính sách an sinh xã hội do tác động của dịch COVID-19; các vấn đề liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền, tin tức, phản ánh xã hội, tin giả... về công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Nguồn: Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thanh Hóa

Kết thúc hoạt động của Tổng đài 1022 cung cấp thông tin về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Đăng lúc: 04/04/2023 00:00:00 (GMT+7)

Kết thúc hoạt động của Tổng đài 1022 cung cấp thông tin về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa vừa có thông báo về việc kết thúc hoạt động của Tổng đài 1022 trong việc tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu hỗ trợ, cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa vừa có thông báo về việc kết thúc hoạt động của Tổng đài 1022 trong việc tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu hỗ trợ, cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Zalo
Tổng đài 1022 tỉnh Thanh Hóa đã dừng hoạt động từ ngày 1-10-2022.

Thực hiện Quyết định số 3270/QĐ-UBND ngày 29-9-2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 4678/QĐ-UBND ngày 22-11-2021 về việc ban hành Quy chế tạm thời việc tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu hỗ trợ, cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên Tổng đài 1022 tỉnh Thanh Hóa, kể từ ngày 1-10-2022, Tổng đài 1022 sẽ dừng việc tiếp nhận, xử lý, trả lời yêu cầu hỗ trợ, cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.Trong thời gian hoạt động, Tổng đài 1022 đã tiếp nhận các thông tin phản ánh, kiến nghị, yêu cầu hỗ trợ của người dân, tổ chức liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, bao gồm: Thông tin chung về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, nội dung các quyết định, quy định, hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền trong công tác phòng, chống dịch; thông tin cụ thể về dịch tễ, cách ly trên địa bàn; tư vấn hỗ trợ về cấp cứu, sức khỏe, chữa bệnh, xét nghiệm, tiêm phòng liên quan đến COVID-19; thông tin liên quan đến việc thực hiện các cơ chế, chính sách an sinh xã hội do tác động của dịch COVID-19; các vấn đề liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền, tin tức, phản ánh xã hội, tin giả... về công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Nguồn: Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thanh Hóa