Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
307033

Giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tại Huyện ủy Cẩm Thuỷ

Ngày 08/05/2023 00:00:00

Giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tại Huyện ủy Cẩm Thuỷ
100%

Trong hai ngày 4,5/5, Đoàn Giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Văn Tuấn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn Giám sát chủ trì tổ chức giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương đối với Huyện ủy Cẩm Thuỷ và 4 đơn vị cơ sở, gồm: Đảng uỷ cơ quan UBND huyện Cẩm Thuỷ; Đảng ủy xã Cẩm Liên, Đảng uỷ Thị trấn Phong Sơn, Chi bộ Trường THPT Cẩm Thuỷ 3. Dự HN có đồng chí Lê Văn Trung – TUV, Bí thư huyện ủy, đ/c Cao Văn Vượng – Phó BTTT Huyện ủy; các đồng chí trong BTV huyện ủy; lãnh đạo một số phòng, ban Huyện ủy, UBND, đoàn thể chính trị xã hội; lãnh đạo các đơn vị trong chương trình giám sát.

Phát huy những kết quả đạt được trong 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016 – 2020, trên cơ sở chương trình hành động thực hiện NQ đại hội đảng các cấp và Nghị quyết 58-NQ/TW, hàng năm BTV huyện uỷ Cẩm Thuỷ đã lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo Đảng bộ, chi bộ, cơ quan đơn vị, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thiết thực hưởng ứng triển khai Kết luận 01-KL/TW về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các phong trào thi đua yêu nước; Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ chất lượng việc kiểm điểm đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Thực hiện phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, việc chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ chí minh gắn với việc thực hiện các quy định của đảng. Chỉ đạo xây dựng mô hình về học tập và làm theo Bác gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, tiêu biểu: Huyện đoàn với mô hình "Bí thư đoàn tiên phong khởi nghiệp”, “Vì đàn em thân yêu, xây dựng mới 2-3 khu vui chơi cho thiếu nhi”; ‘ MTTQ với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; Ngành giáo dục triển khai các chương trình “Xây dựng trường học hạnh phúc”, “phòng học thông minh”….

Qua làm việc, đoàn giám sát nhận thấy: Việc tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa của Trung ương, chuyên đề toàn khóa của tỉnh tại các chi bộ, đảng bộ nghiêm túc, đầy đủ nội dung và yêu cầu theo kế hoạch của tỉnh. Trên cơ sở các văn bản của tỉnh, các cấp ủy đảng đã xây dựng, ban hành kế hoạch cho từng năm, kế hoạch và tổ chức sơ kết; tổ chức học các chuyên đề, thực hiện tốt công tác tuyên truyền; triển khai các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, triển khai việc đăng ký nội dung “làm theo” đối với từng đảng viên, theo dõi tại sổ đăng ký, định kỳ có đánh giá kết quả thực hiện,…

Đoàn Giám sát cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân. Trên cơ sở đó đề ra những giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận 01 -KL/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn Giám sát đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo về báo cáo, tài liệu của Ban Thường vụ và các đồng chí Thường trực huyện uỷ Cẩm Thuỷ và các đơn vị cơ sở được giới thiệu giám sát. Đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ huyện uỷ tiếp tục xác định việc tổ chức thực hiện Kết luận 01-KL/TW gắn với thực hiện các Nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các quy định nêu gương của Đảng về trách nhiệm nêu gương là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Thuỷ, đồng chí Lê Văn Trung – TUV, Bí thư huyện uỷ tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Đoàn Giám sát; đồng thời khẳng định chỉ đạo, quán triệt các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm, hiệu quả các nội dung đã đề ra trong thời gian tới.

Giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tại Huyện ủy Cẩm Thuỷ

Đăng lúc: 08/05/2023 00:00:00 (GMT+7)

Giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tại Huyện ủy Cẩm Thuỷ
100%

Trong hai ngày 4,5/5, Đoàn Giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Văn Tuấn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn Giám sát chủ trì tổ chức giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương đối với Huyện ủy Cẩm Thuỷ và 4 đơn vị cơ sở, gồm: Đảng uỷ cơ quan UBND huyện Cẩm Thuỷ; Đảng ủy xã Cẩm Liên, Đảng uỷ Thị trấn Phong Sơn, Chi bộ Trường THPT Cẩm Thuỷ 3. Dự HN có đồng chí Lê Văn Trung – TUV, Bí thư huyện ủy, đ/c Cao Văn Vượng – Phó BTTT Huyện ủy; các đồng chí trong BTV huyện ủy; lãnh đạo một số phòng, ban Huyện ủy, UBND, đoàn thể chính trị xã hội; lãnh đạo các đơn vị trong chương trình giám sát.

Phát huy những kết quả đạt được trong 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016 – 2020, trên cơ sở chương trình hành động thực hiện NQ đại hội đảng các cấp và Nghị quyết 58-NQ/TW, hàng năm BTV huyện uỷ Cẩm Thuỷ đã lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo Đảng bộ, chi bộ, cơ quan đơn vị, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thiết thực hưởng ứng triển khai Kết luận 01-KL/TW về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các phong trào thi đua yêu nước; Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ chất lượng việc kiểm điểm đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Thực hiện phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, việc chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ chí minh gắn với việc thực hiện các quy định của đảng. Chỉ đạo xây dựng mô hình về học tập và làm theo Bác gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, tiêu biểu: Huyện đoàn với mô hình "Bí thư đoàn tiên phong khởi nghiệp”, “Vì đàn em thân yêu, xây dựng mới 2-3 khu vui chơi cho thiếu nhi”; ‘ MTTQ với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; Ngành giáo dục triển khai các chương trình “Xây dựng trường học hạnh phúc”, “phòng học thông minh”….

Qua làm việc, đoàn giám sát nhận thấy: Việc tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa của Trung ương, chuyên đề toàn khóa của tỉnh tại các chi bộ, đảng bộ nghiêm túc, đầy đủ nội dung và yêu cầu theo kế hoạch của tỉnh. Trên cơ sở các văn bản của tỉnh, các cấp ủy đảng đã xây dựng, ban hành kế hoạch cho từng năm, kế hoạch và tổ chức sơ kết; tổ chức học các chuyên đề, thực hiện tốt công tác tuyên truyền; triển khai các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, triển khai việc đăng ký nội dung “làm theo” đối với từng đảng viên, theo dõi tại sổ đăng ký, định kỳ có đánh giá kết quả thực hiện,…

Đoàn Giám sát cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân. Trên cơ sở đó đề ra những giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận 01 -KL/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn Giám sát đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo về báo cáo, tài liệu của Ban Thường vụ và các đồng chí Thường trực huyện uỷ Cẩm Thuỷ và các đơn vị cơ sở được giới thiệu giám sát. Đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ huyện uỷ tiếp tục xác định việc tổ chức thực hiện Kết luận 01-KL/TW gắn với thực hiện các Nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các quy định nêu gương của Đảng về trách nhiệm nêu gương là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Thuỷ, đồng chí Lê Văn Trung – TUV, Bí thư huyện uỷ tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Đoàn Giám sát; đồng thời khẳng định chỉ đạo, quán triệt các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm, hiệu quả các nội dung đã đề ra trong thời gian tới.