Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
307033

Hội đồng nhân dân xã CẩmTâm tổ chức kỳ họp thứ 4, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp miễn nhiệm và bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND xã Cẩm Tâm.

Ngày 06/05/2022 00:00:00

Chiều ngày 06/05/2022, tại hội trường UBND xã Cẩm Tâm, Hội đồng nhân dân xã CẩmTâm tổ chức kỳ họp thứ 4, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp miễn nhiệm và bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND xã Cẩm Tâm.

Thực hiện Quyết định số 915-QĐ/HU ngày 27/05/2022 của Huyện ủy Cẩm Thủy về điều động và phân công cán bộ. Chiều ngày 05/06/2022, tại hội trường UBND xã Cẩm Tâm, Hội đồng nhân dân xã Cẩm Tâm tổ chức kỳ họp thứ 4, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp miễn nhiệm và bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND xã Cẩm Tâm.

Sau khi thực hiện các quy trình về miễn nhiệm và quy trình bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND xã Cẩm Tâm theo quy định. Kết quả như sau:

Hội đồng nhân dân xã khóa XX đã bỏ phiếu 100% tán thành cho đồng chí Quách Văn Mạnh- Phó Bí thư Đảng Ủy-Chủ tịch UBND xã Cẩm Tâm thôi giữ chức vụ nhiệm kỳ 2021-2026. Để thực hiện công tác điều động phân công cán bộ và chuyển đến công tác tại xã Cẩm Châu.

Hội đồng nhân dân xã bỏ phiếu tán thành 100% cho đồng chí Phạm Hải Lăng, giữ chức vụ phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Cẩm Tâm, nhiệm kỳ 2021-2026 ( Đồng chí Phạm Hải Lăngtrước là Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã Cẩm Châu, nhiệm kỳ 2021-2026).

Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân xã Cẩm Tâm khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công tốt đẹp.

Trong thời gian tới, đồng chí Phạm Hải Lăng sẽtiếp tục nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết cùng Đảng bộ, chính quyền xã thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao.

Hội đồng nhân dân xã CẩmTâm tổ chức kỳ họp thứ 4, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp miễn nhiệm và bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND xã Cẩm Tâm.

Đăng lúc: 06/05/2022 00:00:00 (GMT+7)

Chiều ngày 06/05/2022, tại hội trường UBND xã Cẩm Tâm, Hội đồng nhân dân xã CẩmTâm tổ chức kỳ họp thứ 4, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp miễn nhiệm và bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND xã Cẩm Tâm.

Thực hiện Quyết định số 915-QĐ/HU ngày 27/05/2022 của Huyện ủy Cẩm Thủy về điều động và phân công cán bộ. Chiều ngày 05/06/2022, tại hội trường UBND xã Cẩm Tâm, Hội đồng nhân dân xã Cẩm Tâm tổ chức kỳ họp thứ 4, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp miễn nhiệm và bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND xã Cẩm Tâm.

Sau khi thực hiện các quy trình về miễn nhiệm và quy trình bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND xã Cẩm Tâm theo quy định. Kết quả như sau:

Hội đồng nhân dân xã khóa XX đã bỏ phiếu 100% tán thành cho đồng chí Quách Văn Mạnh- Phó Bí thư Đảng Ủy-Chủ tịch UBND xã Cẩm Tâm thôi giữ chức vụ nhiệm kỳ 2021-2026. Để thực hiện công tác điều động phân công cán bộ và chuyển đến công tác tại xã Cẩm Châu.

Hội đồng nhân dân xã bỏ phiếu tán thành 100% cho đồng chí Phạm Hải Lăng, giữ chức vụ phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Cẩm Tâm, nhiệm kỳ 2021-2026 ( Đồng chí Phạm Hải Lăngtrước là Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã Cẩm Châu, nhiệm kỳ 2021-2026).

Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân xã Cẩm Tâm khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công tốt đẹp.

Trong thời gian tới, đồng chí Phạm Hải Lăng sẽtiếp tục nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết cùng Đảng bộ, chính quyền xã thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao.