Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
307033

Triển khai cao điểm giải tỏa hành lang, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã Cẩm Tâm năm 2022.

Ngày 15/06/2022 00:00:00

BÀI TUYÊN TRUYỀN

Triển khai cao điểm giải tỏa hành lang, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã Cẩm Tâm năm 2022.

Từ ngày 20/5 đến ngày 1/7/2022, xã Cẩm Tâm tổ chức các lực lượng phối hợp ra quân thực hiện đợt cao điểm giải tỏa hành lang, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã năm 2022.

Đợt cao điểmnhằm quyết liệt chấn chỉnh, xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chấp hành các quy định của nhà nước về bảo vệ hành lang an toàn giao thông và công trình giao thông đường bộ. Hoàn trả lại hành lang an toàn giao thông, duy trì đường thông, hè thoáng trên các tuyến tỉnh lộ 518, dọc đường liên xã, liên thôn giảm thiểu và hạn chế tai nạn giao thông. Bảo vệ kết cấu công trình giao thông, đồng thời tạo cảnh quan môi trường trong xây dựng nông thôn mới.Giải tỏa đến đâu quản lý chặt chẽ đến đó, không để tái phạm, tái lấn chiếm.

Ban chỉ đạo giải phóng hành lang ATGT xã phối hợp với MTTQ, các ban ngành đoàn thể xã, các lực lượng để giải tỏa hành lang ATGT. Trước đó, Từ ngày 20/5 đến ngày 20/6/2022, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông; vận động các cá nhân, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ. Tổng rà soát, thống kê các vi phạm hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường tỉnh lộ 518, đường liên xã, liên thôn. Tiến hành nhắc nhở, lập biên bản, ký cam kết đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành lang an toàn giao thông. Thông báo bằng văn bản đến cá nhân, tổ chức vi phạm hành lang an toàn giao thông về hành vi đã vi phạm, thời hạn cụ thể để cá nhân, tổ chức tự giác khắc phục vi phạm và khôi phục nguyên trạng hành lang an toàn giao thông. Tiến hành xử lý, xử phạt đối với các hành vi vi phạm, các trường hợp cố tình không thực hiện trả lại hiện trạng hành lang ATGT.

Theo kế hoạch, Từ ngày 20/6 đến ngày 1/72022: tổ chức các lực lượng phối hợp để giải tỏa trên các tuyến Tỉnh lộ 518, đường liên xã, liên thôn. Ngày 25/6-1/7: Tổ chức giải tỏa tuyến đường tỉnh lộ 518 khu vực trung tâm xã từ thôn Thành Công xuống thôn An Tâm, các tuyến đường liên xã, liên thôn. Từ ngày 1/7 UBND xã tiến hành lắp đường điện chiếu sáng từ khu vực Nhà Văn hóa thôn An Tâm lên khu vực Hợp tác xã nông nghiệp ở thôn Thành Công .

Với sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm, ngay những ngày đầu ra quân, công tác giải tỏa hành lang ATGT đã nhận được sự đồng thuận của đông đảo người dân, các hộ vi phạm cũng đã chủ động chấp hành tự di dời, tháo dỡ trả lại không gian hành lang cho tuyến đường.

Biên tập: Hà Thu

Công chức Văn hóa – xã hội

Triển khai cao điểm giải tỏa hành lang, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã Cẩm Tâm năm 2022.

Đăng lúc: 15/06/2022 00:00:00 (GMT+7)

BÀI TUYÊN TRUYỀN

Triển khai cao điểm giải tỏa hành lang, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã Cẩm Tâm năm 2022.

Từ ngày 20/5 đến ngày 1/7/2022, xã Cẩm Tâm tổ chức các lực lượng phối hợp ra quân thực hiện đợt cao điểm giải tỏa hành lang, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã năm 2022.

Đợt cao điểmnhằm quyết liệt chấn chỉnh, xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chấp hành các quy định của nhà nước về bảo vệ hành lang an toàn giao thông và công trình giao thông đường bộ. Hoàn trả lại hành lang an toàn giao thông, duy trì đường thông, hè thoáng trên các tuyến tỉnh lộ 518, dọc đường liên xã, liên thôn giảm thiểu và hạn chế tai nạn giao thông. Bảo vệ kết cấu công trình giao thông, đồng thời tạo cảnh quan môi trường trong xây dựng nông thôn mới.Giải tỏa đến đâu quản lý chặt chẽ đến đó, không để tái phạm, tái lấn chiếm.

Ban chỉ đạo giải phóng hành lang ATGT xã phối hợp với MTTQ, các ban ngành đoàn thể xã, các lực lượng để giải tỏa hành lang ATGT. Trước đó, Từ ngày 20/5 đến ngày 20/6/2022, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông; vận động các cá nhân, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ. Tổng rà soát, thống kê các vi phạm hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường tỉnh lộ 518, đường liên xã, liên thôn. Tiến hành nhắc nhở, lập biên bản, ký cam kết đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành lang an toàn giao thông. Thông báo bằng văn bản đến cá nhân, tổ chức vi phạm hành lang an toàn giao thông về hành vi đã vi phạm, thời hạn cụ thể để cá nhân, tổ chức tự giác khắc phục vi phạm và khôi phục nguyên trạng hành lang an toàn giao thông. Tiến hành xử lý, xử phạt đối với các hành vi vi phạm, các trường hợp cố tình không thực hiện trả lại hiện trạng hành lang ATGT.

Theo kế hoạch, Từ ngày 20/6 đến ngày 1/72022: tổ chức các lực lượng phối hợp để giải tỏa trên các tuyến Tỉnh lộ 518, đường liên xã, liên thôn. Ngày 25/6-1/7: Tổ chức giải tỏa tuyến đường tỉnh lộ 518 khu vực trung tâm xã từ thôn Thành Công xuống thôn An Tâm, các tuyến đường liên xã, liên thôn. Từ ngày 1/7 UBND xã tiến hành lắp đường điện chiếu sáng từ khu vực Nhà Văn hóa thôn An Tâm lên khu vực Hợp tác xã nông nghiệp ở thôn Thành Công .

Với sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm, ngay những ngày đầu ra quân, công tác giải tỏa hành lang ATGT đã nhận được sự đồng thuận của đông đảo người dân, các hộ vi phạm cũng đã chủ động chấp hành tự di dời, tháo dỡ trả lại không gian hành lang cho tuyến đường.

Biên tập: Hà Thu

Công chức Văn hóa – xã hội