Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
307033

CÔNG BỐ QUY ĐINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Ngày 15/08/2023 00:00:00

CÔNG BỐ QUY ĐINH AN TOÀN THỰC PHẨM

công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm phù hợp với quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Đây là một thủ tục bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trước khi đưa sản phẩm ra lưu thông sản phẩm ra thị trường.
Cơ sở pháp lý
·Luật An toàn thực phẩm;
·Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
·Thông tư 19/2012/TT-BYT ngày 09 tháng 11 năm 2012 Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
Danh mục cơ sở phải Công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toànthực phẩm
·Sản phẩm thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuậtphải được công bố hợp quyvà đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường
·Sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩmvà đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
·Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu Phải được đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi nhập khẩu.
Hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
Hồ sơ pháp lý chung bao gồm:
·Giấyđăng ký kinh doanhcó ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể;
·Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy đinh;
·Đối với đơn vị công bố sản phẩm không trực tiếp sả xuất thông qua đơn vị gia công: Cung cấp Hợp đồng gia công đối với doanh nghiệp không trực tiếp sản xuất và hồ sơ pháp lý của của công ty gia công sản phẩm bao gồm:
·Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp);
·Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
·Kết quả xét nghiệm sản phẩm đạt tiêu chuẩn vệ sinh về tiêu chuẩn vi sinh vật (Theo quyết định số 46/2007/QĐ-BYT).
Hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm
·Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
·Bản thông tin chi tiết về sản phẩm
·Quy trình sản xuất và thuyết minh quy trình sản xuất
·Mẫu nhãn sản phẩm.
·Kế hoạch giám sát định kỳ
·Kế hoạch kiểm soát chất lượng
Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Trình tự, thủ tục công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
Bước 1: Đánh giá phù hợp quy định an toàn thực phẩm
Đánh giá phù hợp quy định an toàn thực phẩm dựa trên kết quả kiểm nghiệm và quy định chi tiết áp dụng cho từng loại sản phẩm dựa trên các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.
Thời gian thử nghiệm: khoảng từ 10- 15 ngày tùy thuộc từng sản phẩm cụ thể
Bước 2: Đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
Trong vòng20 ngày làm việckể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
Thẩm quyền tiếp nhận và cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
Cục An toàn thực phẩmđối với thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực, các sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm; xác nhận bằng văn bản đối với sản phẩm nhập khẩu (trừ thực phẩm chức năng) chỉ nhằm phục vụ sản xuất trong nội bộ doanh nghiệp, kinh doanh trong siêu thị, khách sạn bốn sao trở lên;
Chi cục An toàn vệ sinhthực phẩm đối với sản phẩm sản xuất trong nước là thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn (trừ thực phẩm chức năng), vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm đó đóng trên địa bàn;
Cục An toàn thực phẩm hoặc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩmnơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính đóng trên địa bàn đối với sản phẩm sản xuất trong nước có mục đích xuất khẩu khi có yêu cầu của nước nhập khẩu;
Cục An toàn thực phẩm hoặc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩmnơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính đóng trên địa bàn: Sản phẩm có cùng chất lượng của cùng một tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm nhưng được sản xuất tại hai tỉnh, thành phố trở lên

CÔNG BỐ QUY ĐINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Đăng lúc: 15/08/2023 00:00:00 (GMT+7)

CÔNG BỐ QUY ĐINH AN TOÀN THỰC PHẨM

công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm phù hợp với quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Đây là một thủ tục bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trước khi đưa sản phẩm ra lưu thông sản phẩm ra thị trường.
Cơ sở pháp lý
·Luật An toàn thực phẩm;
·Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
·Thông tư 19/2012/TT-BYT ngày 09 tháng 11 năm 2012 Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
Danh mục cơ sở phải Công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toànthực phẩm
·Sản phẩm thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuậtphải được công bố hợp quyvà đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường
·Sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩmvà đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
·Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu Phải được đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi nhập khẩu.
Hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
Hồ sơ pháp lý chung bao gồm:
·Giấyđăng ký kinh doanhcó ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể;
·Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy đinh;
·Đối với đơn vị công bố sản phẩm không trực tiếp sả xuất thông qua đơn vị gia công: Cung cấp Hợp đồng gia công đối với doanh nghiệp không trực tiếp sản xuất và hồ sơ pháp lý của của công ty gia công sản phẩm bao gồm:
·Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp);
·Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
·Kết quả xét nghiệm sản phẩm đạt tiêu chuẩn vệ sinh về tiêu chuẩn vi sinh vật (Theo quyết định số 46/2007/QĐ-BYT).
Hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm
·Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
·Bản thông tin chi tiết về sản phẩm
·Quy trình sản xuất và thuyết minh quy trình sản xuất
·Mẫu nhãn sản phẩm.
·Kế hoạch giám sát định kỳ
·Kế hoạch kiểm soát chất lượng
Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Trình tự, thủ tục công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
Bước 1: Đánh giá phù hợp quy định an toàn thực phẩm
Đánh giá phù hợp quy định an toàn thực phẩm dựa trên kết quả kiểm nghiệm và quy định chi tiết áp dụng cho từng loại sản phẩm dựa trên các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.
Thời gian thử nghiệm: khoảng từ 10- 15 ngày tùy thuộc từng sản phẩm cụ thể
Bước 2: Đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
Trong vòng20 ngày làm việckể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
Thẩm quyền tiếp nhận và cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
Cục An toàn thực phẩmđối với thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực, các sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm; xác nhận bằng văn bản đối với sản phẩm nhập khẩu (trừ thực phẩm chức năng) chỉ nhằm phục vụ sản xuất trong nội bộ doanh nghiệp, kinh doanh trong siêu thị, khách sạn bốn sao trở lên;
Chi cục An toàn vệ sinhthực phẩm đối với sản phẩm sản xuất trong nước là thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn (trừ thực phẩm chức năng), vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm đó đóng trên địa bàn;
Cục An toàn thực phẩm hoặc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩmnơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính đóng trên địa bàn đối với sản phẩm sản xuất trong nước có mục đích xuất khẩu khi có yêu cầu của nước nhập khẩu;
Cục An toàn thực phẩm hoặc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩmnơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính đóng trên địa bàn: Sản phẩm có cùng chất lượng của cùng một tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm nhưng được sản xuất tại hai tỉnh, thành phố trở lên