Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
307033

ã Cẩm Tâm tập huấn hướng dẫn đăng ký, kích hoạt chữ ký số cá nhân VNPT SmartCA-3K cho người dân

Ngày 12/04/2024 00:00:00

Xã Cẩm Tâm tập huấn hướng dẫn đăng ký, kích hoạt chữ ký số cá nhân VNPT SmartCA-3K cho người dân

Sáng ngày 12/4/2024 UBND xã Cẩm Tâm tổ chức tập huấn hướng dẫn đăng ký, kích hoạt chữ ký số cá nhân VNPT SmartCA-3K cho người dân trên địa bàn toàn xã, dự hội nghị có Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin huyện, đại diện VNPT Cẩm Thủy – Bá Thước, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các đoàn thể, Ban chỉ đạo Chuyển đổi số xã và thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng các thôn trên địa bàn xã.

Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện trong tất cả các ngành, lĩnh vực như hiện nay, chữ ký số cá nhân của công dân rất quan trọng, giúp họ có thể chủ động toàn phần thực hiện mọi hoạt động liên quan đến thủ tục hành chính trên môi trường số. Hiện nay huyện Cẩm Thủy đang đẩy mạnh tuyên truyền, cấp miễn phí và hướng dẫn để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn hiểu về lợi ích, vai trò của việc ứng dụng chữ ký số trong thực hiện cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số. Ngay sau hội nghị tập huấn ngày hôm nay Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã, bố trí thời gian phối hợp với Tổ Công nghệ số cộng đồng các thôn triển khai thực hiện chiến dịch cài đặt ứng dụng chữ ký số VNPT Smartca đến cho người dân trên địa bàn, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra; Đồng thời đề nghị VNPT Cẩm Thủy – Bá Thước cử cán bộ hỗ trợ khi triển khai cài đặt ứng dụng chữ ký số điện tử cho công dân.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được VNPT Cẩm Thủy – Bá Thước hướng dẫn đăng ký chữ ký số VNPT Smartca, ký số miễn phí trên cổng dịch vụ công trực tuyến. Chữ ký số cá nhân hay chữ ký điện tử về cơ bản có thể hiểu là một dữ liệu đã được mã hóa cho từng cá nhân và bảo mật nhiều lớp. Chữ ký số cá nhân hiện được các đơn vị cung cấp đảm bảo về độ an toàn, không có tình trạng bị lộ lọt thông tin cá nhân và tính pháp luật đã được nhà nước quy định và công nhận. Chữ ký số cá nhân thay thế hình thức ký tay truyền thống, được sử dụng trong tất cả các giao dịch dân sự và thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Khi sử dụng chữ ký số, tổ chức, cá nhân có thể dễ dàng thao tác ký, gửi, xử lý các công việc liên quan về mặt chứng từ, pháp lý qua Internet mà không cần phải đi đến nơi trực tiếp. Mọi thao tác xác thực và bảo mật chữ ký số trên thiết bị thông minh được đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Hội nghị tập huấn nhằm giúp các đại biểu nắm vững các thao tác ký số để dễ dàng thực hiện các thủ tục, giao dịch nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công. Đây cũng là bước chuẩn bị ban đầu để Ban điều hành CĐS xã Cẩm Tâm tiến hành tổ chức hướng dẫn cài đặt cho người dân tại địa phương mình quản lý trong thời gian tới.

ã Cẩm Tâm tập huấn hướng dẫn đăng ký, kích hoạt chữ ký số cá nhân VNPT SmartCA-3K cho người dân

Đăng lúc: 12/04/2024 00:00:00 (GMT+7)

Xã Cẩm Tâm tập huấn hướng dẫn đăng ký, kích hoạt chữ ký số cá nhân VNPT SmartCA-3K cho người dân

Sáng ngày 12/4/2024 UBND xã Cẩm Tâm tổ chức tập huấn hướng dẫn đăng ký, kích hoạt chữ ký số cá nhân VNPT SmartCA-3K cho người dân trên địa bàn toàn xã, dự hội nghị có Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin huyện, đại diện VNPT Cẩm Thủy – Bá Thước, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các đoàn thể, Ban chỉ đạo Chuyển đổi số xã và thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng các thôn trên địa bàn xã.

Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện trong tất cả các ngành, lĩnh vực như hiện nay, chữ ký số cá nhân của công dân rất quan trọng, giúp họ có thể chủ động toàn phần thực hiện mọi hoạt động liên quan đến thủ tục hành chính trên môi trường số. Hiện nay huyện Cẩm Thủy đang đẩy mạnh tuyên truyền, cấp miễn phí và hướng dẫn để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn hiểu về lợi ích, vai trò của việc ứng dụng chữ ký số trong thực hiện cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số. Ngay sau hội nghị tập huấn ngày hôm nay Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã, bố trí thời gian phối hợp với Tổ Công nghệ số cộng đồng các thôn triển khai thực hiện chiến dịch cài đặt ứng dụng chữ ký số VNPT Smartca đến cho người dân trên địa bàn, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra; Đồng thời đề nghị VNPT Cẩm Thủy – Bá Thước cử cán bộ hỗ trợ khi triển khai cài đặt ứng dụng chữ ký số điện tử cho công dân.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được VNPT Cẩm Thủy – Bá Thước hướng dẫn đăng ký chữ ký số VNPT Smartca, ký số miễn phí trên cổng dịch vụ công trực tuyến. Chữ ký số cá nhân hay chữ ký điện tử về cơ bản có thể hiểu là một dữ liệu đã được mã hóa cho từng cá nhân và bảo mật nhiều lớp. Chữ ký số cá nhân hiện được các đơn vị cung cấp đảm bảo về độ an toàn, không có tình trạng bị lộ lọt thông tin cá nhân và tính pháp luật đã được nhà nước quy định và công nhận. Chữ ký số cá nhân thay thế hình thức ký tay truyền thống, được sử dụng trong tất cả các giao dịch dân sự và thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Khi sử dụng chữ ký số, tổ chức, cá nhân có thể dễ dàng thao tác ký, gửi, xử lý các công việc liên quan về mặt chứng từ, pháp lý qua Internet mà không cần phải đi đến nơi trực tiếp. Mọi thao tác xác thực và bảo mật chữ ký số trên thiết bị thông minh được đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Hội nghị tập huấn nhằm giúp các đại biểu nắm vững các thao tác ký số để dễ dàng thực hiện các thủ tục, giao dịch nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công. Đây cũng là bước chuẩn bị ban đầu để Ban điều hành CĐS xã Cẩm Tâm tiến hành tổ chức hướng dẫn cài đặt cho người dân tại địa phương mình quản lý trong thời gian tới.