Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
307033

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Thiệu Hóa

Ngày 02/04/2024 00:00:00

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Thiệu Hóa


Nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, huyện Thiệu Hóa đã triển khai nhiều mô hình, chương trình, hoạt động về chuyển đổi số. Qua đó, từng bước đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Chỉ với 1 chiếc điện thoại thông minh, anh Mai Văn Kỳ, trưởng thôn Nguyên Lý, xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa đã có thể điều khiển được hệ thống điện chiếu sáng công cộng của thôn và theo dõi lượng điện năng tiêu thụ hàng tháng. Đồng thời, hệ thống 10 camera giám sát an ninh của thôn cũng được kết nối về điện thoại của trưởng thôn và hệ thống camera an ninh của xã. Mọi thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tin tức hoạt động tại địa phương cũng được kịp thời phổ biến trên nhóm zalo của thôn.

Anh Mai Văn Kỳ, Trưởng thôn Nguyên Lý xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa cho biết:"Chúng tôi đang tuyên truyền Nhân dân tích cực sử dụng điện thoại thông minh và chúng tôi có cử một số cán bộ của thôn trong các đoàn thể của thôn, những người trẻ mà được tiếp cận công nghệ thông tin tích cực tuyên truyền và hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng trong các ứng dụng mô hình sản xuất, tiêu dùng hàng hóa ".

Còn tại thị trấn Thiệu Hóa, nếu như trước đây, hạ tầng số còn những hạn chế như: đường truyền mạng chưa ổn định, chữ ký số chưa đầy đủ… thì hiện nay, hệ thống mạng internet hoạt động ổn định, giúp cán bộ giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả. 100% văn bản, hồ sơ công việc của xã được tạo lập, xử lý, ký số trên môi trường điện tử. Bên cạnh xây dựng chính quyền số, thị trấn cũng đang tập trung thực hiện tiêu chí xã hội số với các lĩnh vực trọng yếu gồm: Y tế, Giáo dục và An ninh trật tự.

Ông Nguyễn Văn Tuyên, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa cho biết:"Hiện nay chúng tôi đang có trên 100 mắt camera an ninh, chúng tôi sẽ bàn giao về cho trưởng khu quản lý kết nối với lực lượng Công an để bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn thị trấn, thứ hai là cùng phối hợp với lực lượng Công an, Đoàn Thanh niên hỗ trợ người dân cài đặt VNID để làm sao đấy nâng cao sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân, bảo đảm các yêu cầu đề ra".

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới, ngay từ đầu năm 2024, huyện Thiệu Hóa đã nhanh chóng giao nhiệm vụ cho các địa phương; tập trung tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai xây dựng thí điểm mô hình chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tế. Hiện nay, người dân huyện Thiệu Hóa đã từng bước tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, chính quyền từ huyện đến xã đã xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; 100% xã đạt tiêu chí về thông tin và truyền thông trong bộ tiêu chí nông thôn mới; trên 50% xã đạt tiêu chí số 8 về thông tin truyền thông, tiêu chí số 15 về hành chính công trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Ông Nguyễn Quang Hòa, Phó Trưởng phòng Văn hóa huyện Thiệu Hóa cho biết:"Chúng tôi sẽ tập trung thực hiện tuyên truyền cho người dân thực hiện việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, về kinh tế số thì chúng tôi sẽ chỉ đạo và phối hợp với các doanh nghiệp để triển khai về hợp đồng điện tử, hóa đơn điện tử và chữ ký số điện tử".

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới tại Thiệu Hóa đã giúp thay đổi căn bản hoạt động quản lý, điều hành, giám sát của chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp xã. Đặc biệt, đã giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị với nông thôn. Đây cũng tiền đề để các địa phương hướng tới xây dựng nông thôn mới thông minh.

Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Thiệu Hóa

Đăng lúc: 02/04/2024 00:00:00 (GMT+7)

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Thiệu Hóa


Nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, huyện Thiệu Hóa đã triển khai nhiều mô hình, chương trình, hoạt động về chuyển đổi số. Qua đó, từng bước đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Chỉ với 1 chiếc điện thoại thông minh, anh Mai Văn Kỳ, trưởng thôn Nguyên Lý, xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa đã có thể điều khiển được hệ thống điện chiếu sáng công cộng của thôn và theo dõi lượng điện năng tiêu thụ hàng tháng. Đồng thời, hệ thống 10 camera giám sát an ninh của thôn cũng được kết nối về điện thoại của trưởng thôn và hệ thống camera an ninh của xã. Mọi thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tin tức hoạt động tại địa phương cũng được kịp thời phổ biến trên nhóm zalo của thôn.

Anh Mai Văn Kỳ, Trưởng thôn Nguyên Lý xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa cho biết:"Chúng tôi đang tuyên truyền Nhân dân tích cực sử dụng điện thoại thông minh và chúng tôi có cử một số cán bộ của thôn trong các đoàn thể của thôn, những người trẻ mà được tiếp cận công nghệ thông tin tích cực tuyên truyền và hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng trong các ứng dụng mô hình sản xuất, tiêu dùng hàng hóa ".

Còn tại thị trấn Thiệu Hóa, nếu như trước đây, hạ tầng số còn những hạn chế như: đường truyền mạng chưa ổn định, chữ ký số chưa đầy đủ… thì hiện nay, hệ thống mạng internet hoạt động ổn định, giúp cán bộ giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả. 100% văn bản, hồ sơ công việc của xã được tạo lập, xử lý, ký số trên môi trường điện tử. Bên cạnh xây dựng chính quyền số, thị trấn cũng đang tập trung thực hiện tiêu chí xã hội số với các lĩnh vực trọng yếu gồm: Y tế, Giáo dục và An ninh trật tự.

Ông Nguyễn Văn Tuyên, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa cho biết:"Hiện nay chúng tôi đang có trên 100 mắt camera an ninh, chúng tôi sẽ bàn giao về cho trưởng khu quản lý kết nối với lực lượng Công an để bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn thị trấn, thứ hai là cùng phối hợp với lực lượng Công an, Đoàn Thanh niên hỗ trợ người dân cài đặt VNID để làm sao đấy nâng cao sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân, bảo đảm các yêu cầu đề ra".

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới, ngay từ đầu năm 2024, huyện Thiệu Hóa đã nhanh chóng giao nhiệm vụ cho các địa phương; tập trung tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai xây dựng thí điểm mô hình chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tế. Hiện nay, người dân huyện Thiệu Hóa đã từng bước tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, chính quyền từ huyện đến xã đã xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; 100% xã đạt tiêu chí về thông tin và truyền thông trong bộ tiêu chí nông thôn mới; trên 50% xã đạt tiêu chí số 8 về thông tin truyền thông, tiêu chí số 15 về hành chính công trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Ông Nguyễn Quang Hòa, Phó Trưởng phòng Văn hóa huyện Thiệu Hóa cho biết:"Chúng tôi sẽ tập trung thực hiện tuyên truyền cho người dân thực hiện việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, về kinh tế số thì chúng tôi sẽ chỉ đạo và phối hợp với các doanh nghiệp để triển khai về hợp đồng điện tử, hóa đơn điện tử và chữ ký số điện tử".

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới tại Thiệu Hóa đã giúp thay đổi căn bản hoạt động quản lý, điều hành, giám sát của chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp xã. Đặc biệt, đã giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị với nông thôn. Đây cũng tiền đề để các địa phương hướng tới xây dựng nông thôn mới thông minh.

Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa