Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
307033

Rà soát việc đáp ứng các tiêu chí an ninh mạng phục vụ triển khai Đề án 06

Ngày 04/04/2024 00:00:00

Rà soát việc đáp ứng các tiêu chí an ninh mạng phục vụ triển khai Đề án 06

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc rà soát, đánh giá việc đáp ứng các tiêu chí an toàn, an ninh mạng theo Công văn số 708/BTTTT-CATTT ngàymùng 2 tháng 3 năm 2024 phục vụ triển khai Đề án 06.

Cụ thể, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công, chủ động phối hợp với đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá việc đáp ứng các nội dung, tiêu chí an toàn, an ninh mạng đối với các Hệ thống thông tin đã kết nối hoặc có nhu cầu kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống định danh và xác thực điện tử theo mẫu đề cương.

Đối với các Hệ thống thông tin phục vụ triển khai Đề án 06 chưa đáp ứng các tiêu chí tại Công văn số 708/BTTTT-CATTT, đề nghị khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai để hoàn thiện đáp ứng, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2024. Ưu tiên triển khai hệ thống thông tin trên các hạ tầng số tập trung (như Trung tâm dữ liệu, dịch vụ Điện toán đám mây) đã được triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin để kế thừa các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin đã có theo Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

Rà soát việc đáp ứng các tiêu chí an ninh mạng phục vụ triển khai Đề án 06

Đăng lúc: 04/04/2024 00:00:00 (GMT+7)

Rà soát việc đáp ứng các tiêu chí an ninh mạng phục vụ triển khai Đề án 06

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc rà soát, đánh giá việc đáp ứng các tiêu chí an toàn, an ninh mạng theo Công văn số 708/BTTTT-CATTT ngàymùng 2 tháng 3 năm 2024 phục vụ triển khai Đề án 06.

Cụ thể, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công, chủ động phối hợp với đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá việc đáp ứng các nội dung, tiêu chí an toàn, an ninh mạng đối với các Hệ thống thông tin đã kết nối hoặc có nhu cầu kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống định danh và xác thực điện tử theo mẫu đề cương.

Đối với các Hệ thống thông tin phục vụ triển khai Đề án 06 chưa đáp ứng các tiêu chí tại Công văn số 708/BTTTT-CATTT, đề nghị khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai để hoàn thiện đáp ứng, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2024. Ưu tiên triển khai hệ thống thông tin trên các hạ tầng số tập trung (như Trung tâm dữ liệu, dịch vụ Điện toán đám mây) đã được triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin để kế thừa các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin đã có theo Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa